Missionsprovinsens blogg

Avslutning – och fortsättning

Sista veckan av april blev intensiv – förberedelser inför biskopsvigning med påföljande nordisk biskopskonferens. – Plötsligt var det hela över! Se några länkar om evenemangen: Biskopsvigning av Bengt Ådahl Bengt Ådahl ny missionsbiskop Bengt Ådahl vigd till biskop i...

läs mer

Ned- och upptrappning

För ungefär en månad sedan rapporterade jag om planerna för diverse åtaganden under årets första månader: Från Missionsbiskopens bord. Så har vi kommit en bit på vägen. Vid Konsistoriets sammanträde den 26 januari var det prästexamen för Daniel Johansson – han...

läs mer

ILC

Under hösten har jag kortfattat rapporterat om hur Missionsprovinsen i september antogs som medlem i International Lutheran Council (ILC): Medlemskap i ILC. Systerstiften i Finland och Norge antogs också som medlemmar: Missionsstiftet blev medlem i ILC DelsiN medlem i...

läs mer

Roland Gustafsson är sedan 27 mars 2010 biskop i Missionsprovinsen. Här skriver han om sitt arbete, kristenheten och teologi.

Missionsprovinsens hemsida

Fler inlägg

FFG 25 år

Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) firar 25 år! I dagarna två, 9–10 november, inbjuder man till Dubbeldagar på Församlingsfakulteten. Milstolpen har uppmärksammats i tidningarna Dagen och Världen idag:  Forskning med kristen tro som utgångspunkt – nu firar FFG 25...

läs mer

Ny fas i missionsprovinsen

Jag har tidigare rapporterat om några viktiga händelser under hösten: Prästmöte och konvent. Under det närmaste halvåret pågår och slutförs ett överlämnande från min sida i uppdraget som missionsbiskop. Jag har skrivit en del om detta i tidningen Kyrka & Folk, nr...

läs mer

Bishoftu-deklarationen

Sommaren 2014 knöt Missionsprovinsen kontakt med North American Lutheran Church (NALC). I förlängningen utvecklades under de kommande åren Global Confessional and Missional Lutheran Forum (GCMLF). Genom ett antal publicerade artiklar anges hur dessa kontakter har...

läs mer

Guds goda ordningar

I Missionsprovinsens prästkollegium finns den danske prästen Hans Olav Okkels, som under de senaste sex åren varit ordförande i Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse. Hans Olav har av ålders- och hälsoskäl i september trätt tillbaka och ny ordförande är Kristian...

läs mer

Prästmöte och konvent

September-oktober har varit intensiva månader, bl a med internationella kontakter: besök i Etiopien i början av september och Belgien i slutet av samma månad. Mer om detta så småningom. Det blev intensiva och givande dagar på Lärjungagården i Torestorp när...

läs mer

Sverige brinner

Rubriken har funnits ett antal dagar i en av landets tidningar. Med spänning och oro följer vi nyhetsförmedlingen, inte minst med tanke på dem som på grund av skogsbränder drabbas och kanske måste fly från hus och hem.   För några veckor sedan skrev jag en...

läs mer

Tveksamt uppbrott och uttåg

Under årens lopp har jag reflekterat över relationen till den Romersk-katolska kyrkan. Senast skrev jag om Hindersamma tvärslåar mot Rom. Missionsprovinsen har flera olika kontakter med representanter för kyrkokampen i Norge. En av dem har varit prästen Dag Øivind...

läs mer

Processen fortsätter

I tidigare bloggar under våren och försommaren har jag redogjort för den försoningsprocess som pågår i Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya. Se Uppfyllda löften. Glädjande nog har initiativen fortsatt, senast i samband med en tvådagarskonferens på Matongo i början av...

läs mer

Skamlig nakenhet

Rikets två största städer går inom kort in i en intensiv månad genom att ta över värdskapet av det s k EuroPride. Företrädare talar om: … 400 seminarier, två prideparader och hela tre veckor av kamp, politik och fest … Stockholm ska vara en öppen stad för alla, det är...

läs mer

Uppfyllda löften

I kyrkoårets resa har såväl påsken som pingsten firats. Det löfte som HERREN Gud gav till Abraham – … i dig ska jordens alla släkten bli välsignade (1 Mos. 12:3) – går i uppfyllelse. Aposteln Paulus lyfter fram Jesu Kristi försoningsverk och gör dessutom en koppling...

läs mer

Vädjan om förbön

Missionsprovinsen odlar internationella kontakter på olika sätt. Relationen med den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) går ungefär 15 år tillbaka i tiden och kulminerade när biskop Walter Obare i februari 2005 vigde Arne Olsson till Missionsprovinsens förste...

läs mer

I försoningens tjänst

I slutet av mars 2018 gjorde en delegation från Missionsprovinsen ett besök i Kenya (se mer om detta via länken nedan). Missionsprovinsens relationer med Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) går ungefär 15 år tillbaka i tiden, till våren 2003, då kontakter togs...

läs mer

Hindersamma tvärslåar mot Rom

Inom den världsvida kristenheten befinner sig kristna mer eller mindre i ständiga förändringar. Begreppet konvertering är inte obekant, d v s att ha bekänt sig till en trosuppfattning och förflyttat sig till annan. Även i Missionsprovinsen är vi bekanta med detta...

läs mer

Korsets kraft

Det är i dag sex år sedan min far insomnade efter en kort tids sjukdom, drygt 93 år gammal. Med tacksamhet tänker jag tillbaka på åren vi fick tillsammans. Samtidigt gläds jag i hoppet över dem som övervunnit, borta från kroppen och hemma hos HERREN (2 Kor. 5:8). Vid...

läs mer

Nödhjälp

När jag fördjupar mig i GT tänker jag ofta på vad Jesus Kristus uttalade för lärjungarna om lidandet, döden och uppståndelsen: "Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna."...

läs mer