Vid Missionsprovinsens konvent den 16 januari valdes Matti Väisänen till biskop för Missionsprovinsen i Finland. Vigningen sker i Helsingfors lördagen den 20 mars.

Valet har vållat en del uppmärksamhet i finsk media, bl.a. genom kritiska röster från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland:

Kyrkan erkänner inte Lutherstiftelsens biskop.

Generalsekreteraren för Teologiska institutet i Finland (STI), prosten Henrik Perret, analyserar i en blogg den andliga situationen på ett intressant sätt. Han är bekymrad över … om kyrkans största problem skulle vara människor som tror på Gud.

Reflektionen avslutas på följande sätt:

Det stora problemet för kyrkan borde inte vara att någon samlas, sjunger psalmer, ber och firar nattvard, inte ens om de samlas utan “kyrkans” tillstånd. Det stora problemet är att det i Finland finns så många som inte gör det. Och: det största problemet är att detta inte verkar vara det stora problemet för kyrkan. Byt fokus!

Läs bloggen i sin helhet: Det stora problemet?