I augusti 2009 beslutade den Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika, ELCA, som har 4,6 miljoner medlemmar, att öppna kyrkans ämbeten för personer som lever i varaktiga homosexuella relationer.

Beslutet togs i ett kyrkomöte med röstsiffrorna 559-451 och reaktionerna har inte uteblivit. Under de senaste månaderna har en alternativ struktur utarbetats, vilket antagligen leder till en ny kyrkobildning senare i år.

Läs mer: Truende luthersk splittelse i USA

För mer information hänvisas till följande hemsidor:

Lutheran Core

The North American Lutheran Church

Det senare dokumentet redogör för visoner och planer, med fokus på fyra punkter: Christ-Centered, Mission-Driven, Traditionally-Grounded, Congregationally-Focused. Mycket förefaller lovande i presentationen, en vilja att stå upp för klassisk evangelisk-luthersk tro och lära. Med sorg konstateras att det råder öppenhet i ämbetsfrågan (sid 5): The NALC and Lutheran CORE will recognize both women and men in the office of ordained clergy, while acknowledging the diversity of opinion that exists within the Christian community on this subject.

Splittring är tragisk, av aposteln Paulus nämnd som en av köttets gärningar (Gal. 5:20). Samme apostel förmanar: Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem (Rom. 16:17). Aposteln beprisar de kristna i Rom med formuleringen: … er lydnad är känd för alla … och fortsätter: … önskar att ni skall bli fullärda i det goda men obevandrade i det onda (16:19 – Bo Giertz översättning). I sin Romarbrevskommentar skriver Giertz: Falsk lära är ingen oskyldig förvillelse. Det är en dödlig fara. Fuskar man bort evangeliet, så är allt förlorat. Det är Satan som vill söndra. Gud är fridens Gud, som vill endräkt genom trohet mot det oförfalskade evangeliet.