Missionsprovinsen har under årens lopp haft förmånen att knyta olika internationella kontakter. Den gångna veckan har jag varit på en konferens i Fort Wayne, Indiana, USA, inbjuden av Lutheran Church – Missouri Synod (LCMS). Egentligen är det tre konferenser som delvis överlappat varandra: International Lutheran Council (ILC) World Seminaries Conference, LCMS Theology Professors Conference och Confessional Leadership Conference.

Ett 20-tal deltog på ledarskapskonferensen, de flesta från USA förstås. Övriga representanter kom från Kanada, Brasilien, Australien, Filippinerna, Etiopien – och Sverige (jag kände mig hedrad!).

Den kände professorn i historia och religionsvetenskap Philip Jenkins höll ett par givande föreläsningar om pågående globala förändringar beträffande kristenhetens villkor i världen.

Dessa följdes upp av en föreläsning om luthersk identitet i ljuset av pågående demografiska förändringar, något som också får återverkningar för den världsvida kristenheten.

En hel dag användes för avrapportering om lutherdomens situation och status i deltagarnas respektive länder. Vi brottas med många likartade fenomen och problem. Många uttryckte nöd och omsorg för den prekära situation som finns i Sverige, samtidigt som tacksamhet riktades till Missionsprovinsens sätt att hantera och agera i en för kristenheten kritisk situation.

Sista dagen lyftes ett antal perspektiv fram med avseende på luthersk identitet i en tid av kris och utmaningar. Glädjen och tacksamheten över ett evangeliskt-lutherskt arv betonades – ett av Gud givet evangelium förmår uppsöka och frälsa den förlorade.

Under det gångna året har drastiska steg tagits av några lutherska kyrkor, i USA såväl som i Europa, beträffande s.k. samkönade äktenskap. Saken är inte obekant för oss i Sverige. Det var värdefullt att få ta del av hur LCMS hanterat ärendet i förhållande till en systerkyrka i USA.

Den intresserade kan läsa LCMS-uttalandet: Theological Implications of the 2009 ELCA Decisions.

Konferensen har omringats av goda gudstjänsttillfällen, morgon och kväll.

LCMS har uppmärksammat konferensen på sin hemsida: ILC conference looks at global shift in Christianity.