Under semestern besökte hustrun och jag tyska Wittenberg, en idyllisk liten stad som påtagligt restaurerats bl.a. genom att UNESCO sedan 1996 upptagit ett antal byggnader som världsarv: Lutherhuset, Melanchthonhuset, stadskyrkan och slottskyrkan. Det var faschinerande att besöka Luther House, att i ord, bild och dokument kunna följa reformatorns liv och verk.

Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp de 95 teserna på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Förberedelser för 500-årsfirandet av denna händelse har påbörjats i olika sammanhang. Med intresse har jag det senaste året följt ett tysk-amerikanskt projekt – två lutherska kyrkor, LCMS och SELK,som överväger möjligheten att aktualisera reformationen på 1500-talet med en akut missionsutmaning i ett allt mer sekulariserat Tyskland. Planer finns att i centrala Wittenberg rymma ett lutherskt centrum för möten, reflektion, studier och utåtriktad verksamhet. En fastighet i stadens centrum har anskaffats – se foto på byggnaden.

Följ med i ett antal artiklar som redogör för utvecklingen under de senaste åren:

Is there a Lutheran congregation in Wittenberg?

Wittenberg-project board holds inaugural meeting

Wittenberg Project Legally Constituted

Wittenberg Project Enters New Phase

Ta del av ett filmklipp med SELK-pastorn Wilhelm Torgerson – se här.

Wittenberg board gets warm reception

Planners begin work on Wittenberg attraction

LCMS hade i förra veckan sitt konvent i Houston och fattade beslut om att genomföra projektet:

Delegates support Wittenberg project

Vid konventet valdes f.ö. en ny LCMS-president som får i uppgift att bl.a. arbeta vidare med Wittenberg-projektet: Harrison is elected LCMS president.