Lutherska Världsförbundet har nyss avslutat sin 11:e generalförsamling i Stuttgart, Tyskland, under rubriken: Give Us Today Our Daily Bread. LVF har 145 medlemskyrkor och drygt 70 miljoner medlemmar: LVF får fem nya asiatiska kyrkor.

Officiella rapporter från generalförsamlingen visar på engagemang och uttalanden i ett antal globala, sociala frågor: Assembly Resolutions.

Ett viktigt moment var en försoningsakt mellan lutheraner och mennoniter: “En dag för ånger och försoning”.

En ny LVF-president valdes och installerades: Palestinier blir ledare för världens lutheraner.

LCMS-presidenten Gerald Kieschnick framförde en hälsning från International Lutheran Council (ILC), som visar hur profil och inriktning skiljer sig åt mellan “blocken”: International Lutheran Council head concerned that Reformation, scriptural truth being lost. Detta har i någon mån belysts och kommenterats i en norsk tidningsartikel: Lutherskt splid om Skriften.

En delegation på 17 personer deltog från Svenska kyrkan: Världens lutherska kyrkor samlas i Stuttgart.