Den andliga situationen i Finland har blivit allt mer tillspetsad, vilket t.o.m. uppmärksammats i vårt eget land. Kyrkans Tidning rapporterar om läget: Konservativa grupper vill bojkotta finska biskopar.

Missionsprovinsen i Sverige och Finland gläder sig över att fyra nya präster vigs för tjänst nu på lördag: Lutherstiftelsen börjar viga präster.

För mer information om Lutherstiftelsen i Finland – läs här:

Ser med glädje och bävan fram emot ett tredagars besök i Helsingfors (fredag–söndag). Vid söndagens gudstjänst i Markus-koinonian skall jag predika över evangelitexten från Matt. 18. Vem kan undgå att skakas av Jesu ord om förförelser och dess konsekvenser?!

Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna (6–9).

Herrens ord till profeten Jeremia blev igen aktuella för mig:

Därför säger HERREN så: Om du vänder om, skall jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun. Detta folk skall då vända tillbaka till dig, men du skall inte vända tillbaka till dem (15:19).

Herre förbarma dig!