Arbetar med predikotexten för 1:a advent – om Jesu undervisning i Nasaret (Luk. 4:16-22). Bo Giertz skriver i en Kommentar till Evangelieboken (SPT:s handböcker av 1964) bl.a. följande:

Det kan inte nog inpräntas, att det är i nådemedlens gestalt som Kristus kommer till oss. Ordet och sakramenten är den gestalt, i vilken han valt att vandra ut till folken. Det betyder, att Kyrkan, den plats där ordet rätt förkunnas och sakramenten blir utskiftade efter Kristi instiftelse, är den väg, där Kristus i dag drar fram och där allt det utspelas, som skedde när människor mötte honom i Palestina.

Väl formulerat och uppmuntrande för en predikant! Guds ord är levande och verksamt – och rykande aktuellt (jfr Hebr. 4:12).