Missourisynoden (LC-MS, Lutheran Church – Missouri Synod) är den näst största lutherska kyrkan i USA. Missionsprovinsen i Sverige och Finland har genom åren knutit värdefulla kontakter med synoden, inte minst via de teologiska seminarierna i Ft Wayne och St Louis.

I juli valde LC-MS-konventet en ny president, Matthew C. Harrison. Vid ett USA-besök i juni 2009 hade Bengt Birgersson och jag ett givande möte med honom på hans kontor i St. Louis.

President Harrison har nyligen initierat en blogg: President’s office launches blog.

Gå direkt till bloggen: Witness, Mercy, Life Together.

?