Under den senaste månaden har jag från olika sammanhang blivit ombedd att lyfta fram minnen och erfarenheter från tjänsten i Guds rike.

Min tjänst i ELM-BV avslutades förra året och i samband med ett missionsmöte i Örkelljunga den 30 januari 2011 blev jag officiellt avtackad. Tack till Er i ELM-styrelsen och föreningen i Örkelljunga!

Vid missionsmötet hade jag blivit ombedd att hålla ett föredrag: att lyfta blicken tillbaka i tiden, samla ihop erfarenheter från de gångna åren och samtidigt vara aktuell och försöka se framåt. På begäran har jag tagit fram detta manus och redigerat det i någon mån för publicering:

allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss …

Tidningen Kyrka & Folk bad om en intervju, även här med diverse tillbakablickar, som resulterat i en artikel i slutet av februari 2011:

Vi önskar reparera skadorna och samla kring Guds ord!

Tillbakablickar riskerar att bli ego-trippade och nostalgiska. Aposteln Paulus är ett föredöme när han, efter att ha brett ut sina erfarenheter, riktar blicken framåt, uppåt och hemåt: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus (Fil. 3:13.14).