Den Uppståndne Herren stämmer möte med sina lärjungar och ger dem ”ett frälsnings- och kyrkohistoriskt svep” med avseende på uppdraget som han fått av sin Fader och som ges vidare till apostlarna.

Jesu uppdrag förutsägs och genomförs:

Och han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna (Luk. 24:44–45).

Därefter överlämnas stafettpinnen till apostlarna – budskapet är detsamma och ett av den Uppståndne givet uppdrag skall fortsätta:

Och han sade till dem: ”Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta” (Luk. 24:46–48).

I våra nordiska länder har vi i drygt 1 000 år varit föremål för detta budskap. Hur förhåller det sig med uppdraget i vårt land av idag? Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan, Stockholm och ordförande för Claphaminstitutet, försöker sig på en analys i tidningen Världen idag som på många sätt är upplysande och träffande. Han skriver bl.a. följande:

Vi är i ett avgörande läge i svensk kristenhet. Olika strömningar och trender lever sida vid sida. En del tecken pekar på liv och framtidshopp, en del tecken andas död och stagnation. Och splittring och enhet är två parallella spår, sida vid sida.”

Swärd betoner att missionsuppdraget är oförändrat, ligger fast: evangeliet skall förkunnas till omvändelse och tro, något som leder till församlingsbyggande arbete. Vidare pekar han på den stora spänning som finns i kristenheten och delger sitt bekymmer över en urvattnad kristendom:

De som relativiserar och urvattnar evangeliet. Det utmanande i kristna tron tunnas ut och det blir i stället en allmänt accepterad och kulturanpassad kristendom, som inte stör någon, men som inte heller utmanar till passionerad efterföljelse. Jesus som sanningen tonas ned, och ett allmänt religiöst smörgåsbord lyfts fram. I stället för att tro på Bibeln som Guds objektiva uppenbarelse, ser man Bibeln som människors ord, där våra tolkningar blir avgörande. Vilken av dessa trender som är starkast, är avgörande för kristendomens framtid i Sverige.”

Läs artikeln i sin helhet: Vårt uppdrag är oförändrat.

Aposteln Paulus talar om ett heligt tvång:

”… om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium” (1 Kor. 9:16).

Uppdrag pågår!