Missionsprovinsens Sändebrev för april månad kommer i postlådorna i början av maj. Provinssekreterare Bengt Birgersson skriver bl.a. följande – under rubriken ”Kontakter”:

Under dagarna 2–13 maj leder undertecknad en resa till USA. Utbildningsstiftelsen PIBUS har tagit initiativ till denna kontaktresa, där deltagare från Sverige, Finland och Norge kommer att få se delar av det lutherska kyrkolandskapet i USA – med inslag även av emigranttidens influenser. Främst kommer deltagarna att träffa företrädare och präster från den konfessionella synoden Lutheran Church – Missouri Synod, som Missionsprovinsen genom flera år haft kontakt med på olika sätt. Ett trettiotal präster och andra intresserade får tillfälle att knyta nya kontakter och stärka befintliga band med dessa kristna syskon i USA och med varandra. För Missionsprovinsen kommer biskop Roland Gustafsson att delta enligt Missionsrådets beslut.”