I föregående blogg antyddes om ett USA-besök – som nu pågått nästan en vecka.

Efter ankomst och övernattning i Chicago gick färden vidare till norra Illinois, närmare bestämt till staden Rock Island. En dag ägnades åt att besöka dessa gamla svenskbygder, som även fått kyrkohistoriska avtryck i Augustana Synod och Augustana College. Vissa relationer och kontakter finns fortfarande med svenska sammanhang.

Ett besök i Augustana Lutheran Church, Andover var intressant, inte minst med tanke på det berömda Jenny Lind Chapel.

Färden gick vidare till Saint Louis med några dagars besök på Concordia Seminary. Här odlades värdefulla kontakter med lärarkollegiet, deltagande i några föreläsningar och en oförglömlig gudstjänst, Call Day, då närmare 100 studenter efter avslutade studier sändes ut för tjänst i olika församlingar i Lutheran Church – Missouri Synod.

En spännande utmaning var en invitation att medverka i ett regionalt radioprogram, KFUO Radio, och få redogöra för det andliga läget i de skandinaviska länderna. (Programmet kan avslyssnas via nätet på KFUO Radios hemsida – Studio A, Thursday, May 5: The Lutheran Church in Scandinavia).

LC-MS har sitt huvudkontor i Saint Louis och vår grupp fick en halv dags vistelse där, bl.a. ett möte med en kommitté som arbetar med teologi och frågor som berör relationer till andra lutherska kyrkor. Besöket har faktiskt uppmärksammats på LC-MS-hemsidan: Confessional Lutheran leaders from Sweden, Norway and Finland Visit International Center.

Besöket i Saint Louis innehöll även ett besök på Concordia Publishing House.

Kontakt- och studieresan fortsätter. I skrivande stund befinner vi oss på Concordia Theological Seminary, Fort Wayne. Här studerar f.n. en av Missionsprovinsens präster, Daniel Brandt, som för en tid sedan förmedlade – Hälsning från Fort Wayne.