Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner firar i Kristi Himmelsfärdshelgen sitt 100-årsjubileum. Inför högtiden har en intressant bok publicerats: I Jesu spår – ELM-BV:s 100-års jubileumsskrift. Rekommenderas för läsning!

Till högtiden har ELCK-biskopen Walter Obare inbjudits. Missionsprovinsen har av ELM erbjudits att efter årsmötet ta hand om den kenyanske gästen. Han befinner sig i Stockholm den 6–7 juni under biskop Göran Beijers ledning. Den 8 juni besöker vi Elsebergskyrkan i Uddevalla och den 9–12 juni besöker biskop Obare Göteborg, med en avslutande gudstjänst i Kvillebäckens gudstjänstgemenskap kl 14.

I början av veckan fick jag e-post från generalsekreteraren i den Centrala Synoden, Mark Anariko Onunda – samme broder som för en tid sedan försåg oss med en rapport i artikeln: Taita Taveta – uppföljning. Onunda skriver om ett fortsatt akut behov av utbildning i Taita Taveta-församlingarna och hoppas att Missionsprovinsen kan bistå i en eller flera punktinsatser. Ska bli intressant att samråda med biskop Obare om detta!

Det försiggår överväganden i olika sammanhang huruvida missionsuppdraget är fullföjt i Kenya eller ej – sett utifrån ”ett utomstående perspektiv”. Frågan aktualiserades nyligen i en artikel på Norsk Luthersk Misjonssambands hemsida: De unådde blant oss. Hoppas få tillfälle att reflektera även över denna fråga tillsammans med biskop Obare.