Under den gångna veckan har jag varit på resande fot i diverse åtaganden för Missionsprovinsen.

På inbjudan besökte jag förra söndagen Norge och Det evangelisk-lutherske kirkesamfunns
(DELK) sommarmöte strax söder om Tønsberg. En ny biskop installerades: Rolf Ekenäs innsatt som ny tillsynsmann. DELK har drygt 3 000 medlemmar, närmare 15 församlingar, ett tiotal präster och ansvar för sex skolor. Man utger en medlemstidning med namnet Underveis.

Måndag–onsdag deltog jag i en konferens i Lettland, på St. Gregors-skolan i Saldus, c:a 120 km sydväst om huvudstaden Riga. Konferensen organiserades av en LCMS-missionär på uppdrag av de baltiska kyrkorna och de inbjudna var kyrko- och seminarieledare från Lettland, Litauen, Sverige och USA (representanter från Estland uteblev p.g.a. andra åtaganden). Bakgrunden var primärt samråd i frågor kring de baltiska evangelisk-lutherska kyrkornas teologiska och pastorala utbildning och hur institutionerna skulle kunna berika varandras verksamhet. En del intressanta perspektiv lyftes fram på tänkbart samarbete, bl.a. av rektorn på Församlingsfakulteten i Göteborg, Johannes Hellberg.

För min del knöts värdefulla kontakter med ärkebiskopen i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen, Mindaugas Sabutis*, såväl som med hans prästkollega Darius Petk?nas. Den senare försåg mig välvilligt med en alldeles nyutgiven bok: The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era, en redogörelse för hur kyrkan under 1940- och 50-talet genomlevde dramatisk förföljelse. Kyrkan har i dag drygt 20 000 aktiva medlemmar, ett 50-tal församlingar och c:a 20 präster.

Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland (LELB) har, nominellt sett, c:a 580 000 medlemmmar. Men det är enbart c:a 40 000 som i 300 församlingar är aktiva i kyrka- och gudstjänstliv. Kyrkan har nästan 150 präster och fyra biskopar. Vid konferensen mötte jag två av dem, ärkebiskop J?nis Vanags* och biträdande biskopen Guntars Dimants. Vi fick ett givande samtal om situationen i Lettland och Sverige.

Efter konferensens slut gavs tillfälle att besöka Riga, med intressant sight seeing och värdefulla möten med olika sammanhang i LELB, bl.a. ytterligare en av de fyra biskoparna: P?vils Br?vers. Hans Jönsson, som verkat som präst i LELB i snart åtta år, var sakkunnig värd under hela resan.

Kontakten med den Evangelisk-lutherska kyrkan i Estland får anstå till ett annat tillfälle.

Veckans avslutades i går med ett besök på Lutherstiftelsens årssammankomst i S:t Pauligården, Göteborg. Själv hade jag ett föredrag med rubriken Kristus möter människor med evangelium (1 Kor. 1:18–25). Jonny Bjuremo talade engagerat om Diakonalt uppsökande arbete i Värmland bland missbrukare. Ämnet har tidigare belysts i ett antal artiklar: Petrushjälpen i Karlstad och S:t Mikaels församling i Torsby. Sammankomsten avslutades av Ragnar Block som hade en katekesförklaring över ämnet: Skriftermålet – en beredelse och hjälp att ta emot Herren.

* Vid min biskopsvigning i mars 2010 fick jag skriftliga hälsningar från Mindaugas Sabutis och J?nis Vanags.