Efter flera resor i vecka 26 följde en vecka med administrativt arbete. Den spända brevväxlingen mellan Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien (EECMY) och Svenska kyrkan – jfr bloggen Utdragen korrespondens – födde ett Mpr-brev adresserat till EECMY: Tack till Etiopien.

Missionsprovinsen publicerar som regel varje månad ett Sändebrev som sänds till understödjare och intresserade. Vill Du få det med posten – hör av Dig (det är kostnadsfritt)!

En del artiklar från julinumret finns redan publicerade på nätet:

Diakonvigning i Karlstad

Hilsen till norske venner

Möte i Lettland om teologisk utbildning

Inför semestern (veckorna 28–31) har jag samlat en del böcker och material, väl värt att studera och reflektera över (under avslappnande former). Ett sådant bidrag är dokumentet – en etisk regelbok för missionärer – med titeln Christian Witness in a Multi-Religious World – Recommendations for Conduct. Här utmanas tanken att överväga hur ett givet budskap, evangelium, skall proklameras och frambäras som ett vittnesbörd utan att min åhörare och medvandrare ”tvingas” att ta ställning för budskapet. Sagt på ett annat sätt: hur ser en kristen, en missionär på samspelet mellan sitt vittnesbörd och den Helige Andes verk? Detta tål att studeras i Bibelns och missions- och kyrkohistoriens ljus!

Materialet har uppmärksammats i media:

Missionärer får en etisk regelbok

Största delen av världens kristna godkände gemensamma verksamhetssätt

Top Evangelical, Catholic, and Mainline Bodies Issue Evangelism Rules

I skrivande stund är jag inte säker på om det under semestern är möjligt att helt och hållet avstå från bloggandet?