En oundviklig punkt på dagordningen för de flesta kyrkor och samfund i västvärlden är tydligen frågan om samkönade äktenskap. Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kanada (ELCIC) har nyligen beslutat att tillåta välsignelser av samkönade äktenskap, som i sin tur banar väg för att homosexuella ska kunna vigas till präster och biskopar. Läs om beslutet i sin helhet:

Delegates to 2011 ELCIC National Convention Approve Motions on Unity, Same-Sex Blessings and Qualifications for Ordination.

Kyrkans Tidning är inte sen med att rapportera i ärendet:

Lutheraner i Kanada tillåter homosexuella präster.

Glädjande nog är inte alla evangelisk-lutherska sammanhang i Kanada överens med beslutet i ELCIC. Lutheran Church-Canada (LCC) har reagerat över beslutet och trätt fram med en tydlig biblisk bekännelse i frågan: Many Lutherans still support traditional marriage.

Tag del av LCC-uttalandet i sin helhet:

Same-Gender Issues among Lutherans in Canada – A Statement from the Council of Presidents/Bishops of Lutheran Church-Canada.

Grannlandet USA har genomlidit samma motsättningar som nu även är ett faktum i Kanada. Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika (ELCA) bejakade samkönade äktenskap i augusti 2009, något som Lutheran Church Missouri Synod (LCMS) djupt beklagat och tagit avstånd ifrån. Denna spricka kyrkorna emellan blir allt mer uppenbar. Samarbete inom militärmakten (går tillbaka till början av 1940-talet) kommer att avslutas vid årsskiftet. LCMS-presidenten Matthew C. Harrison har i ett brev av den 18 juli redogjort för ohållbara relationer mellan LCMS och ELCA. Han skriver bl.a. följande: ”… som två fartyg till sjöss seglar ifrån varandra med olika kompassriktning har ELCA och LCMS förlorat kontakten med varandra. (—) De två kyrkorna bedriver olika kurser i våra ministerier för militär personal. Läromässiga skillnader och spänningar har förvärrats av ELCA-beslutet om samkönade relationer och det förestående avskaffandet av begreppet Don’t Ask, Don’t Tell.”

Läs artikel och brev i sin helhet: Harrison issues Letter to the Church concerning military chaplaincy ministry with ELCA.

LCMS har också bearbetat frågan i vilken mån man tillsammans med ELCA kan bedriva humanitärt samarbete: Praesidium endorses CTCR document on assessing cooperative work.

Kontroversen i Kanada och USA är densamma som är aktuell i kontakten mellan Mekane Yesus-kyrkan och Svenska kyrkan, vilket vi redogjort för i artikeln Tack till Etiopien.