En kristens dagordning har följande kännetecken: … hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem (Ef. 2:10). Grunden finns inte i en egocentrisk verklighet, utan i Guds verk, i en människas gudsrelation genom tron på Jesus Kristus, Guds Son, världens Frälsare: … av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig (Ef. 2:8–9). Ett enkelt och befriande budskap!

Denna goda agenda är allt för okänd och negligerad. Vår tillvaro präglas mest av att varje individ skall ”leverera” på egen hand, förverkliga sig själv, osv.

I kristider blir analysen av människors självupptagenhet utmanande. Vi vill, oberoende av livsåskådning, ha svar på livets frågor om tillvarons orsak och verkan. Det visar sig påtagligt i media, när obesvarade frågor söker svar. I dagens DN-kolumn analyseras kriserna i Europa och Amerika. Hur är det möjligt att plötsligt drabbas av sådana tillbakagångar? Skribenten konstaterar:

I alla händelser är både amerikaner och européer i dag offer för en ödesdiger oförmåga att förstå och hantera villkoren för sina respektive samhällsbyggens existens. För amerikanerna hotar en politisk och ekonomisk nedgång av historiska dimensioner, för européerna står ingenting mindre än den europeiska gemenskapen på spel. I båda fallen hotar stor samhällsförstörelse och i båda fallen är det människans eget verk.

Kan skribenten presentera någon lösning? Ja, han fortsätter:

Mot vanmakten, verklighetsföraktet och samhällsförstörelsen har människan inte så mycket annat än sin fantasi och sitt förnuft att sätta. Fantasin att föreställa sig samhällets möjligheter, förnuftet att ständigt pröva möjligheterna mot erfarenheterna för att bättre förstå villkoren.

Fantasi och förnuft påstås ha glidit isär. I Europa genom en gemensam valuta utan gemensam finanspolitik. I Amerika genom fantasin att en världsmakt med dess välstånd byggs på kredit. En viss uppgivenhet präglar avslutningen:

Kan inte fantasin bättre förenas med förnuftet står båda samhällena inför hotet att av egen kraft riva ner vad de byggt upp.

Läs kolumnen i sin helhet: Människans verk.

Människans verk utan Gud präglas av förgänglighet, nöd och död. Guds verk har en genomgripande förmåga att frälsa från död och förmedla liv. Detta är Guds verk att ni tror på den han har sänt (Joh. 6:29).