Efter några dagars vistelse i Addis Abeba, Etiopien, med givande möten och samtal med kyrkoledare och syskon i tron, ankom jag sent i går kväll till Nairobi.

Ett visst mått av ”hemkänsla” infinner sig när man landar på Jomo Kenyatta-flygplatsen – det är snart 31 år sedan vi som familj kom till Kenya första gången. Efter drygt tio års tjänst i ELCK på 80- och 90-talet, har jag under de senaste två decennierna haft förmånen att få göra många återbesök i ELM-BV:s tjänst. Denna resa är unik eftersom det är mitt första Kenya-besök å Missionsprovinsens i Sverige och Finland vägnar. Det blir också första gången som jag inte besöker områden där ELCK är väletablerat (västra Kenya), utan under de närmaste dagarna görs ett besök i Taita Taveta-området, beläget i sydöstra delen av landet.

I nästa vecka följer överläggningar med ELCK och samarbetspartners, vilket vi redogjort för i notisen Afrikaresa.