Lördagen den 17 september inbjuder Missionsprovinsen till prästvigning i Kuopio, Finland (10:e i ordningen sedan 2005; den 2:a i Finland). Vi har tidigare redogjort för detta under rubriken Finland utökar.

Händelsen har uppmärksammats i finsk media:
Lutherstiftelsen får svenskspråkig verksamhet
Lutherstiftelsen får sin första svenska präst
Lutherstiftelsen startar församling i Jakobstad
Själv har jag inte möjlighet att närvara p.g.a. tjänsteresa i Kenya. Pastor Pekka Heikkinen, ledamot i Missionsprovinsens Konsistorium, representerar Sverige vid högtiden.