Besöket i Kenya närmar sig sitt slut. I natt går flyget via Kairo till Köpenhamn. En stor förmån att – igen – ha fått möta kenyanska trossyskon. Den berikande gemenskapen innebär också att kunskapen i swahili-språket väcks till liv och förnyas.

Låt mig i korthet redogöra för några moment från besöket:

  • Ett besök på ELCKs huvudkontor Luther Plaza. Möten med biskop Obare, generalsekreterare Halakhe och den nye stiftssekreteraren Lemosi i det Centrala stiftet.
  • Tre dagars besök i Taita Taveta-området, den region som Missionsprovinsen förmedlat stöd till under de senaste åren. Ingående samtal med biskop electus Bkari Kea och stiftssekreterare Lemosi.
  • En dags samtal med pastor Jonny Bjuremo, som ankom från Etiopien för att vara med på överläggningarna med ELCK.
  • Tre dagars gemenskap vid konsultationerna med ELCK, där partners från Sverige, Finland, Norge och USA mött fram. Totalt var närmare ett 40-tal delegater närvarande – se gruppfoto. Har tidigare redogjort för ELCK-partners i artikeln Afrikaresa.
  • Personliga möten och samtal med ett antal ledare i ELCK.

ELCK sliter med ett antal bekymmer: interna konflikter och extern påverkan som skapar disharmoni inom kyrkan. Vid konsultationerna växte en förväntan fram – en tilltro till Guds makt och möjligheter att mitt i diverse svårigheter förverkliga det givna uppdraget. Synden, djävulen och världen har inte sista ordet i Guds församling – Jesus Kristus är Frälsaren och Herren!

  • Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens (1 Joh. 2:2).
  • Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem (Kol. 2:15).
  • Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen (Joh. 16:33)

Kyrkan överlever – det har Kristus lovat: … helvetets portar skall inte få makt över den (Matt. 16:18).

Avskedshälsningen här är vanligtvis kwa heri. Det betyder egentligen ”till lycka”, ja än mer: ”till salighet”. Ordet heri används t.ex. i saligprisningarna (Matt. 5) såväl som i ett antal psaltarpsalmer. Vad sägs om följande ”salighet”: Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek (Ps. 32:1–2)!

Beträffande tillbakablickar för arbetet i Kenya – läs om: Utvecklingen i Kenya.