Utfallet från det senaste valet i grannlandet får förmodligen konsekvenser även för den andliga utvecklingen. Kyrkans Tidning rapporterar om reformer för samkönade äktenskap och ritual för vigsel av homosexuella:

Ny kyrkominster i Danmark önskar reformer.

Tidningen Kristeligt Dagblad tillhandahåller rikligt med information i ämnet:

Kønsneutralt vielsesritual er kommet i spil.

Vielse av homosexuelle.

Situationen har uppmärksammats även utanför Danmarks gränser:

Danske prester raser mot ny kirkeminster.

Det blir intressant att följa utvecklingen i grannlandet, inte minst uttalanden från Evangelisk Luthersk Netværk.