För en tid sedan uppmärksammades den andliga utvecklingen i Danmark – om reformer för samkönade äktenskap och ritual för vigsel av homosexuella: Danmark.

Frågeställningen har nyligen uppmärksammats av Luthersk Mission (LM) i Danmark, vid organisationens generalförsamling den 29–30 oktober.

LM har under senare år valt en nyanserad väg med avseende på de kyrkliga frågorna, med utrymme för såväl en folkkyrkolinje som en friförsamlingslinje. Principiellt är de båda linjerna i ett LM-perspektiv likvärdiga. Båda sammanhangen uppmuntras att fokusera på en viktig angelägenhet: ett gudstjänstfirande där Guds ord förkunnas i enlighet med de heliga skrifterna. Respektive linje bör vara uppmärksam på och undvika intilliggande diken: folkkyrkolinjens fara för teologisk anpassning och frikyrkolinjens fara för isolering.

Läs mer om LMs uttalanden:

LMs sätt att hantera den kyrkliga situationen vittnar om ett gott pastoralt omdöme. Situationen är säkert inte utan spänningar – konstigt vore det annars – men våra vänner i grannlandet har uppenbarligen större känsla för en god och vis nyansering än fallet är i vårt eget land.

En ledare i tidningen Kyrka & Folk (nr 44/2011) försöker överväga och hantera det aktuella läget i vårt land: Seperation självklar? De i ledaren citerade artiklarna finns tyvärr inte tillgängliga på nätet (vad jag vet).

Bland oss leder samråd i dessa frågor oftast till kraftig polemik. Kanske är det oundvikligt … men visst är det önskvärt med olika fora för ”konstruktiva och goda samtal i en för kristenheten i Sverige prekär situation”?!