För drygt fyra år sedan, den 20 oktober 2007, inbjöd Missionsprovinsen till prästvigning i Göteborg. Fem kandidater prästvigdes, tre från Finland och två från Sverige. En av dem, Mattias Lindström, vigdes för pastoral tjänstgöring i Kvillebäckens gudstjänstgemenskap i Göteborg. Läs mer om högtiden i Göteborg: Missionsdag och prästvigning.

Elin och Mattias Lindström kallades under 2009 av Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner till missionstjänst i Peru. Tidningen Till Liv intervjuade dem under sommaren: Peru nästa. Utresan gjordes i början av september och en månad senare publicerades en artikel i Kyrka & Folk: I evangeliets tjänst i Peru.

Följ familjen Linströms verksamhet via deras blogg.

Genom telefon- och e-postkontakt blev nyligen jag uppdaterad om familjens arbetssituation i Chiclayo. Mattias skriver:

Elin och jag arbetar som ELM-BVs utsända missionärer på tre områden.

För det första arbetar vi med den lilla kyrkan IELCh, som består av fyra församlingar. Vi hjälper kyrkan med utbildning, kyrkolokaler, och Mattias predikar ibland i församlingarna.

För det andra arbetar vi särskilt i församlingen i Cerropón där Mattias är pastor. Elin har främst arbetat med kvinnor och barn. Hon har startat barnundervisning, unga mammor grupp, och bönegrupp i församlingen. Hon gör varje vecka hembesök, bjuder hem folk, deltar i bibelstudier, leder barnsången, spelar ibland gitarr eller rytminstrument. Hon är, kort sagt, inspiratör och allt-i-allo. Mattias, som pastor, predikar, undervisar, leder gudstjänster, förvaltar sakrament, håller medlemskurser, gör hembesök, och försöker också spela fotboll med männen bl.a. för att skapa nya kontakter

För det tredje har vi också administrativa uppgifter inom missionens organisation (MEL=ELM-BV och WMPL) – Elin har varit kassör och Mattias är som ”direktör” ansvarig för kontakten med Sverige och den amerikanska missionen som är vår samarbetspartner. Nu har vi gemensamt ansvaret för de volontärer som nyligen anlänt.

Det roligaste med att vara missionärer tycker jag är att se människor växa och fördjupas i tron. Igår besökte jag ett par släktingar till församlingsmedlemmarna. De tror på Gud, men är rädda för honom. De vet att de inte kan leva i enlighet med Guds vilja. Det gav mig tillfälle till att förkunna evangeliet om Jesus, och hur hans offer på Golgata öppnat vägen till Gud. De tog med glädje och intresse emot budskapet. Nu ber jag att den helige Ande ska fortsätta verka i dem. Sådana möten ger glädje och energi till tjänsten som pastor och missionär. Guds rike utbreds och vi är tacksamma för förtroendet att få stå med i Guds missionstjänst!

Familjen Lindström kan och bör omfattas i tack och förbön! Gåvor till missionsarbetet i Peru förmedlas via ELM-BV.