För några veckor sedan riktades uppmärksamheten mot vårt nordiska grannland: Dansk vaksamhet.

Frågan om samkönade äktenskap har i veckan som gått åter kommit i fokus, något som uppmärksammats i media:

Den politiska rösten är påtaglig i den danska debatten. Tidningen Politiken citerar ett ministeruttalande, enligt följande:

»Det er historisk det her, der er ikke sket noget større, siden man tillod kvindelige præster i folkekirken«, siger minister for ligestilling og kirke Manu Sareen (R).

Läs artikeln i sin helhet: Homoer får lov til at sige ja i kirken.

Tidningen Kristeligt Dagblad har omfattande material – för den som vill sätta sig in situationen: Vielse af homoseksuelle.

Några organisationer har i slutet av veckan uttalat sig:

LM ser med bekymmer på de komplikationer som kommer att uppstå i förhållande till de etablerade internationella kontakterna. Samarbetskyrkor i såväl Etiopien som Tanzania har nämligen tydliga uttalanden i dessa frågor:

Ärkebiskop Wejryd har nyligen besökt Tanzania. I hans blogg förefaller det som att relationerna systerkyrkorna emellan, trots allt, skall kunna fungera: Delande och självständighet.