Svenska kyrkan och dess predikoämbete befinner sig i ett djupt förnedringstillstånd. Blivande präster får ingen gedigen vägledning för sin kommande tjänst. Därför kan de flesta inte heller vägleda andra på livets väg. Med åren har situationen blivit värre och värre. Den bibliska insikten i predikoämbetets stora värde och nödvändiga förutsättningar har fallit i glömska. Därför behöver vi en nyorientering efter Bibelns riktlinjer och reformationens målsättningar.

Så har Lutherstiftelsen formulerat sig med tanke på den aktuella situationen av idag (se fliken om Lutherstiftelsens pastorala kurs).

Denna bedömning har besannats under den gångna veckan, när tidningen Världen idag uppmärksammat en incident vid pastoralinstitutet i Lund.

I inte mindre än tre artiklar beskrivs och analyseras vad som försiggått:

Jag är glad, tacksam och stolt över att just nu få stå med i ett sammanhang som erbjuder ett fullgott alternativ med avseende på pastoral utbildning. Under hösten bedrivs nämligen i Göteborg en sådan kurs i Lutherstiftelsens regi – i samarbete med Missionsprovinsen: Lutherstiftelsen och pastorala kursen.

Alla sammanhang är utsatta i den andlig kampen… mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna (Ef. 6:12). Därför är det ytterst angeläget att bli stark i Herren och i hans väldiga kraft och ta på sig hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp (Ef. 6:11).