Gott Nytt Kyrkoår!

 

Var välsignad, Högt välsignad, Du som kommer i Herrens namn!

Palmer vi breder, Hjärtat bereder, Möter vår Konung med öppen famn.

Var välsignad, Högt välsignad, Du som kommer i Herrens namn!

 

Kom, hugsvala, Ljuvligt tala, Tala ljuvt med Jerusalem:

Uppfylld är lagen, Synden borttagen, Fångna och slagna får vända hem.

Kom, hugsvala, Ljuvligt tala, Tala ljuvt med Jerusalem!

 

Väntanstiden, Snart är liden! Snart tillstundar ett jubelår.

Konungen kommer, Domaren Kommer, Herrens, Guds härlighets dag uppgår.

Väntanstiden, Snart är liden! Snart tillstundar ett jubelår.

 

Edvard Evers (1853-1919)