Har under hösten i bloggar följt kyrkokampen i grannlandet:

I Missionsprovinsens senaste Sändebrev (12/2011) skriver Hans Olav Okkels om Debatten i Danmark – omkring kirkelig vielse af homosexuelle.

Luthersk Missionsforening arbetar målmedvetet vidare för att finna tänkbara lösningar i en för dem allvarlig kyrkosituation. I de nordiska länder förefaller det som om våra danska vänner är bland de mest kreativa:

Man undrar dock över hur samlad och / eller splittrad kristenheten blir?