Under senare delen av 1970-talet studerade jag teologi i Oslo, Norge. Som närmaste bänkkamrat vid föresläsningarna fanns en broder från Jæren – Leif Thingbø. Efter avslutade studier fick vi under 1980-talet arbeta på samma missionsfält, nämligen i Kenya. Vår familj placerades i sydvästra delen av landet, i Nyanza, och familjen Thingbø i den nordvästra delen, i West Pokot. Vi möttes rätt regelbundet och fick på så sätt upprätthålla och fördjupa relationerna.

Leif Thingbø har på senare år, tillsammans med hustrun Marit, arbetat för Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) bland datoogafolket i Manyara, Tanzania. Genom fortlöpande missionsbrev och blogg har jag med intresse följt deras förehavanden.

Nyligen gjorde makarna Thingbø ett återbesök i West Pokot, Kenya. Söndagen den 13 november installerades nämligen en ny ELCK-biskop, Samson Lokipuna. Den nye biskopen var en av pionjär-evangelisterna i området på 1980-talet. Makarna Thingbø har skrivit om denna högtidsdag på sin blogg: Pokot.

Det är gripande att tänka tillbaka på gångna tider. Ännu större är det att bevittna hur Gud bygger sin kyrka. Människor kommer till tro och bevaras i gemenskapen med Frälsaren. Han kallar och utrustar till tjänst – missionsuppdraget skall slutföras!

I september mötte jag den blivande biskopen, tillsammans med några representanter från North West-stiftet. Vid besöket i Kenya gavs möjlighet att å Missionsprovinsens vägnar följa upp pågående ELCK-arbete i en annan del av landet: Besök i Kenya.

En vecka efter Kenya-resan besökte jag Tromsø i Norge. Även här har Missionsprovinsen sedan flera år tillbaka knutit goda kontakter. Om Gud vill kommer de att fördjupas ytterligare under kommande år.

Lite väl mycket nostalgi, kanske (blir lätt så när man blir äldre / gammal …). De intressanta framtidsperspektiven bör stå i fokus – glad som jag är över fortsatta kontakter i såväl Norge som Kenya.  Såsom tidigare, nu och framgent under mottot: … allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss (Jes. 26:12).