I dag gick Sändebrev till Missionsprovinsen (mars 2012) med posten och når förhoppningsvis alla understödjare och intresserade i mitten av Stilla veckan. Om du vill ha Sändebrevet (det är gratis) – kontakta expeditionen!

Provinssekreterare Bengt Birgersson lyfter på olika sätt fram begreppet gemenskap, bl.a. finns en rapport från En mäktig högtid i Tromsö.

Vidare rapporteras om hotelser gentemot ett antal präster i Missionsprovinsen: Svenska kyrkan blåser till strid. Vi återkommer så småningom med mer material och information i detta ärende.

I den gångna veckan firades ”ett tvåårsjubileum”, vilket jag kortfattat uppmärksammat i Sändebrevet:

I skrivande stund är det två år sedan jag blev insatt som biskop i Missionsprovinsen. Jag vill tacka för all hjälp, omsorg och förbön under de gångna åren. En vän i prästkollegiet förmedlade en hälsning som värmde mitt hjärta. Han skriver bl.a. följande:

Nu har Du alltså under två hela år fått vara vår biskop. Det har för oss varit gott och tryggt, och vi hoppas att Du får ha hälsa, krafter och Guds rika välsignelse i hem och gärning under kommande år. När jag dagligen nämner Ditt namn i mina förböner ber jag Herren att Han måtte skydda och bevara Dig för allt ont, leda Dig på sina vägar, och att Han måtte välsigna Dig och låta Dig få vara till välsignelse.

Med denna hälsning på tvåårsdagen av Din biskopsvigning vill jag varmt tacka för de två gångna åren, och tillönska Dig och Din familj hjälp och kraft och frimodighet och glädje och – sist men inte minst – Guds nåd, – dag för dag, och steg för steg!

Jag känner mig fortfarande liten och ringa med tanke på det ansvarsfulla uppdraget. Med Guds nåd och hjälp vill jag – tillsammans med värdefulla kollegor och understödjare – enligt Herrens kallelse stå fram i en svår tid och hålla fast vid Guds ord och inte förneka Hans namn (Upp. 3:8). Med dessa förtecken finns fortfarande löften om att Herren öppnar dörrar för sin kyrka. Det får även fortsättningsvis ske under mottot: … allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss (Jes. 26:12).