Vi har nått en bra bit in i Stilla veckan. I Sverige var Skärtorsdagen helgdag fram till kalenderreformen 1772, men är sedan dess en vanlig arbetsdag. I övriga nordiska länder är det en helgdag.

Triduum sacrum inleds i princip redan idag, på Skärtorsdagen, då passionsdramat bl.a. lyfter fram Jesu instiftelse av den heliga nattvarden, berättelsen om förrädaren, ångest och bönekamp i Getsemane och gripandet av Jesus.

Jesus går för vår skull in i den avgörande kampen, för att åt oss vinna en evig återlösning (Hebr. 9:12). Konsekvenserna är påtagliga och välsignade – som det uttrycks i en blogg jag läste på förmiddagen:

Du är nu på de främre raderna i denna stora strid – en strid som redan vunnits, även när den fortfarande utkämpas. Du får förmedla budskapet om liv mitt i denna dödens värld. Du får vara agent för Kristi rike, hans avsikt att härska i hjärtan och i människors liv. Det är dags för dig att lysa med Hans ljus.

Läs bloggen i sin helhet: The Great Triduum.

Deg, Herre Jesus, vil vi bekjenne
som herlig prest og blodig offerlam.
Deg, Herre Jesus, deg vil vi prise
for det som er vår egen dype skam.
 
Du gikk til grunne for våre hender,
vi dømte deg, og dette er vår dom.
Men brødet brytes, og vinen skjenkes,
og dine hender gjør vår gjerning om.
 
I våre hender var kors og nagler
da dine hender løftet vin og brød,
da dine hender forvandlet drapet
til offergave og til soningsdød.
 
Du tolket korset, du tydet døden,
du gjorde pinen til din kongevei,
for da du viet deg selv til offer,
da måtte våre hender tjene deg.
 
Og som du gav deg i våre hender
da vi i tross fullbyrdet dine ord,
slik har du gitt deg i våre hender
som vin og brød på detta offerbord.
 
Deg, Herre Jesus, vil vi bekjenne
som blodig lam og herlig offerprest.
Vi bryter brødet, vi skjenker vinen,
vår dype skam er blitt vår høye fest.
 
T Børre Knudsen 1976
Bön:

Herre Jesus Kristus, du som i nattvarden är närvarande som vår lidande Frälsare och bjuder oss att förkunna din död, till dess du kommer åter i härlighet, förnya oss i ditt förbund. Låt oss dagligen känna din kraft till frälsning, i gemenskap med dig och vår medmänniskor. Du som lever och verkar med Gud Fadern och den helige Ande från evighet till evighet. Amen.