I Missionsprovinsens Sändebrev (mars 2012) informerade provinssekreteraren om hur en präst efter många års tjänst i Svenska kyrkan avkragats: Svenska kyrkan blåser till strid.

Jan-Erik Appell installerades som kyrkoherde den 6 november 2010 i Johanneskoinonian vid Gratia Dei i Kristianstad och har nyligen förnyat sina prästlöften. Han fortsätter ett givet uppdrag i Johanneskoinonian, men också på andra platser i Skåne, Blekinge och Småland.

Från Påskdagens högmässa: Förnyat uppdrag.