Ett sätt att umgås och relatera till varandra är s k nätverksbyggande av olika slag. Jag har lyft fram detta vid olika tillfällen, sett utifrån våra nordiska sammanhang. Genom Missionsprovinsen har Sverige och Finland ett unikt samarbete, något vi är glada och tacksamma för. Samma sak gäller relationerna till Norge, inte minst genom Valgmenigheten i Nord och Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid. I Danmark finns liknande fenomen genom Evangelisk Luthersk Netværk.

Vid en konferens i Norge i februari 2012 möttes dessa olika nordiska sammanhang: Norskt nätverksmöte.

Nyligen har ytterligare ett norskt nätverksfenomen kommit till stånd: Evangelisk luthersk nettverk. Saken har kommenterats från centralt håll i den Norska kyrkan: Nytt luthersk nettverk.

En annan typ av nätverksarbete är Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens (NELK), som genom årens lopp arrangerat ett antal konferenser i de nordiska länderna. Den kommande helgen pågår ett arrangemang i Oslo: Vägen fram–V-12. Delar av konferensen kan följas i direktsändning på nätet och antagligen publiceras föredrag, etc i efterhand. Provinssekreterare Bengt Birgersson deltar och några av föredragen tangerar det som Birgersson under de senaste åren arbetat med, vilket resulterade i boken Som stjärnor i Herrens hand.

Deltog själv i Vägen fram–V-10. Åtskilligt värdefullt behandlades, inklusive berikande samtal med bröder i tron. Det mest svårsmälta – intill denna dag – var att några grupperingar i sammanhanget inte godkände ”bön- och gudstjänstgemenskap” i samband med konferensen. Denna marginella uppfattning har uppenbarligen fått genomslag, vilket förefaller vara ett faktum även inför årets konferens.

Ett antal obesvarade frågor kvarstår för min del: Kan man på ett seriöst sätt inför Gud och människor bedriva teologiskt arbete och avstå från en bönegemenskap? Hur hanteras löftet i Matt. 18 – där två eller tre är samlade i Jesu namn – om man väljer att avstå från bönegemenskapen?

Beträffande nordiskt nätverksbyggande förefaller Danmark och Norge vara vid fronten. I Sverige finns väl antydningar till nätverkstänkande – Missionsprovinsen är ett sådant exempel – men polariseringens anda präglar oss i större eller mindre grad. I någon mån berör det frågan om ekumenik, ett ämne som vi f n arbetar med inom Missionsprovinsen.

Återvänder nu till förberedelserna inför söndagens högmässa i Karlstad, där jag bl a skall hålla ett föredrag över ämnet Bygga upp de gamla ruinerna och återställa grundvalar från forntida släkten (Jes. 58:12). Finns i högsta grad behov och anledning att innerligt tala med Gud om detta – Honom förutan kan jag ingenting göra (som har bestående värde)! Har heller inga protester om någon händelsevis vill ta sammanhanget och saken med i förbön!