Med intresse följer jag mellan varven en blogg skriven av Torbjörn Lindahl, präst i Svenska kyrkan i Luleå stift sedan 1979.

I april månad har Lindahl producerat inte mindre än fyra bidrag, reflektioner angående gudstjänstfirande av olika slag. Med tanke på min egen något brokiga fromhetstradition har det varit berikande att ta del av dessa överväganden. Läs och begrunda!

Olika slags gudstjänster I

Olika slags gudstjänster II

Olika slags gudstjänster III

Olika slags gudstjänster IV