Inom kort firas en högtidlig dopceremoni i vårt land – prinsessan Estelles dop.

Dophögtiden är en stor händelse! I mitten av april hade vi förmånen att i familjen / släkten delta vid vårt fjärde barnbarns dop. Vilken välsignelse, i ljuset av Guds ords löften! I ett sådant sammanhang tänkte jag på ett av Jesu ord om dopets nödvändighet och välsignelse, enligt Mark. 16:15–16: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

Bekännelseskrifterna har åtskilligt att framhålla angående dopets vikt och välsignelse. I Augsburgska bekännelsen lyfts åtminstone två aspekter fram med avseende på dopet – om människosyn respektive dopets välsignelse:

Artikel II – om arvsynden:

Vidare lära de, att efter Adams fall alla människor, som fötts på naturligt sätt, födas med synd, det vill säga utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med ond begärelse, och att denna sjukdom eller arvsynd verkligen är synd, som medför fördömelse och bringar evig död även nu, åt dem, som icke födas på nytt genom dopet och den helige Ande.

Artikel IX – om dopet:

Om dopet lära de, att det är nödvändigt till saligheten och att Guds nåd tillbjudes genom dopet samt att barnen böra döpas, för att de genom dopet får frambäras till Gud och så upptagas i hans nåd.

I den gångna veckan har Kyrkans tidning i ett par artiklar lyft fram aktuella aspekter kring dopet: Fokus på dopet ger resultat i ny statistik och Svårt att ge argument för dopet.

I den senare artikeln hänvisas till Anna Karin Hammars doktorsavhandling (finns tillgänglig som länk / fil). Vi har tidigare publicerat synpunkter på denna avhandling: Aktuella angrepp på dopet.

Svenska Dagbladet uppmärksammar den förestående högtiden genom att beskriva en paradox – å ena sidan är dopet i princip påbjudet enligt svensk lagstiftning för prinsessan och samtidigt är dopet allt mer marginaliserat i den svenska kontexten: Allt färre barn döps i Sverige. Samma tidning rapporterar om alternativa ”dop-lösningar” i vårt land: Ökat sug efter icke-religösa ceremonier.

Vad kan mer sägas i denna tämligen kaotiska situation? Tänker spontant på en av texterna från den förstående Pingstdagen, där budskapet lyder:

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar … Låt er frälsas från detta bortvända släkte (Apg. 2:38–40).