Förra året sände vi brev till Mekane Yesus-kyrkan (EECMY), uttryckte oron över utvecklingen i vårt land och i Svenska kyrkan med avseende på hanteringen av Guds goda ordningar, inklusive synen på äktenskapet.

I brevet tackade vi EECMY som i slutet av 2010 till Svenska kyrkan vädjat att ompröva sitt beslut om samkönade äktenskap och förbli vid biblisk lära och liv.

Jfr bloggen, inklusive länkar: Tack till Etiopien.

Vi har nyligen fått svarsbrev från EECMY. Man uttrycker sin tacksamhet till Missionsprovinsen i Sverige och Finland, att vi håller fast vid Bibelns auktoritet och ofelbarhet. Guds ord tillåter inga kompromisser, det är överordnat kontext, kultur och tid – Ordet står fast till evig tid. I en tid fylld av uppror mot Gud, också bland kyrkoledare, får vi komma inför nådens tron i förbön om att såväl värld som kyrka återvänder till sanningen. EECMY-presidenten vädjar om förbön och försäkrar oss alla att man står vid vår sida i bön och omtanke.

Läs brevet i sin helhet: EECMY-brev till Missionsprovinsen i Sverige och Finland.

Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen har också korresponderat med bl a EECMY i detta ärende och fått ett liknande, uppmuntrande svar – läs brevet här.

Från EECMYs horisont noteras att man reflekterar över kyrkans struktur och ledning, inklusive frågan om episkopatet: EECMY continues the debate on Episcopacy.