Lördagen den 26 maj vigde biskop Matti Väisänen fem unga präster för helig tjänst. Högtiden ägde rum i Lahtis och upp emot 250 personer från olika delar av landet hade mött fram. Missionsprovinsen i Sverige representerades av provinssekreteraren Bengt Birgersson.

Läs mer om högtiden: Biskop Matti Väisänen vigde nya präster till ämbetet.

Händelsen har i någon mån uppmärksammats i finsk media – läs här.

Bakgrunden för vigningen i Finland och ett kommande evenemang i Sverige beskrivs i artikeln: Bönhörelse.

Finsktalande läsare kan säkert med stort utbyte ta del av värdefull och uppbygglig information på biskop Mattis egen hemsida – läs mer här.