Helgläsning av DN bjuder som regel på en och annan intressant artikel. I dag fanns en för mig upplysande artikel om hur internet fungerar, att det finns några ansvariga nyckelpersoner bakom detta världsomfattande system av kommunikation och information. Imponerande att läsa om hur grannlaga uppgiften är, nyckelbärarnas stora ansvar. Hisnande tanke – tänk om detta globala kommunikationssystem kommer i orätta händer!

Läs artikeln i sin helhet: Resa till nätets hemliga hjärta.

Fick en association till Bibelns värld. Aposteln Johannes får under sin vistelse på ön Patmos en mäktig gudsuppenbarelse (Upp. 1:9–20). Den förhärligade Människosonen talar majestätiskt och med stor auktoritet: Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet (Upp. 1:17–18). Det är Segerherren som talar!

Lite tidigare får vi veta att Han är det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Lyssna till vem han är och vad har har för avsikter: Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen (Upp. 1:5–6)!

Kyrkohistorien präglas av överväganden och spekulationer om Kristi nedstigande till dödsriket. De lutherska bekännelseskrifterna tar fram en del aspekter, men kommer med en vis konklusion: … det är alldeles tillräckligt att veta, att Kristus verkligen nedstigit till dödsriket och omintetgjort dess makt över alla troende samt frälst dem från dödens och djävulens våld och från den eviga fördömelsen i helvetets svalg. Frågan om hur detta gått till få vi spara till den andra världen, där icke blott detta, utan även mycket annat, som vi här enfaldigt trott, men med vårt förblindade förnuft icke kunnat begripa, skall bliva uppenbarat för oss (Konkordieformlen, art IX).

I vilket fall – det är gott och välsignat att få vara god vän med Nyckelbäraren!