Den mediala världen brukar vara på bettet – ständig jakt på aktuella nyheter. Ibland uppstår det ”nyhetstorka”. Kan så vara fallet i Finland? För Kyrkpressen tog det nästan tre veckor att uppmärksamma vad som ägde rum i Lahtis lördagen den 26 maj. Jag har tidigare rapporterat om det under bloggen Prästvigning i Finland.

Att saken sent omsider publiceras är dock glädjande: Lutherstiftelsen vigde andra svenska prästen.

Personligen gläds jag och tackar Gud för händelsen. Har haft förmånen att få undervisa Patrik Saviaro på Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG), där för övrigt hans hustru Johanna också genomgått den treåriga TU-kursen.

Guds ledning och välsignelse i liv och tjänst, Patrik och Johanna!