I oktober 2011 påbörjades en process som skapat starka spänningar i grannlandet Danmark. Den då nyvalda regeringen, med kyrkoministern Manu Sareen i spetsen, påbörjade målmedvetet arbetet för genomförande av samkönad vigsel i Folkekirken.

Sareens uttalande fick stor uppmärksamhet i media: Sareen får homoer til at juble og kirkens højrefløj til at skælve.

Ett antal av mina bloggar under hösten / vintern förmedlar fakta i ärendet:

För några veckor sedan fattades beslutet i det danska Folketinget: Ægteskab mellem to personer af samme køn. Och Folkekirken har följt upp med inrättad praxis: Kirkelig vielse av par af samme køn.

Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) meddelar den 13 juni att man tre dagar senare, den 16 juni, avser att installera en pastoral vejleder, i uppgift att förmedla alternativ tillsyn för ett antal präster i Folkekirken: ELN indsætter Pastoral Vejleder. ELN rapporterar om den genomförda akten: Pastoral Vejleder indsat. På ELNs hemsida finns ytterligare information från högtiden och hur saken förts vidare via media.

Kristeligt Dagblad har åtskilligt med samlad information i ärendet: Vielse af homoseksuelle.

Den pensionerade prästen Hans Olav Okkels, medlem i Missionsprovinsens prästkollegium, har nyligen informerat och utvärderat den danska situationen. Hans artikel publicerades i Sändebrevet, juni 2012: Vigsel av homosexuella i Danmark.