Rubriken anger ”ett koncept” som alltid legat mig varmt om hjärtat. Respekten för Guds ord – en levande Gud har ett bestående, alltid aktuellt budskap för alla tider, kulturer och kontexter. Vidare missionsuppdragets angelägenhet – att människor nås med evangelium till omvändelse och frälsning.

Efter avslutad semester försöker jag ögna igenom de senaste veckornas utbud i kristen media. Vad blåser det för vindar i vår samtid med tanke på Guds ord och mission?

Med glädje noterar jag att Stefan Swärd ännu en gång står upp med en rakryggad bekännelse (jfr min föregående blogg). Han konstaterar att både Svenska kyrkan och frikyrkorna länge höll fast vid att Bibeln var Guds uppenbarelse till oss, som visade vägen både när det gäller frälsning och hur vi ska leva. Upplysningstänkandet har dock allt mer präglat det moderna samhället, vilket fört oss bort från trons centrum och skapat en sociologisk moral – vad de flesta tycker är bra, är bra.

Swärd skriver utmanande: En kristendom som inte tror på att Gud är aktivt verksam nu och i dag, har gett efter för upplysningstänkandet. En kristendom, som inte tror på en absolut moral som är grundad i Guds bud och i Guds vilja, har gett efter för en annan världsbild än en kristen. En kristendom, som bara handlar om inomvärldsligt socialt engagemang har kommit bort från kristna trons centrum.

Lär artiklen i sin helhet: Guds ord riktmärket i en kristens värld.

Tidningen Dagen rapporterar från en missionskonferens i Chicago, USA. Det konstateras att sydkoreanska kyrkor nu har mer än 20 000 missionärer i 169 länder och att år 2020 väntas Sydkorea ha fler utsända missionärer än USA. Detta bekräftar en redan insedd verklighet – fokus för kristen mission flyttas från en kontinent / världsdel till en annan.

Läs hela artikeln: Sydkorea blir allt viktigare för världsmissionen.

Ytterligare fakta och detaljer tillhandahålls i artikeln: Korean World Mission Conference Celebrates Milestone of 20,000 Korean Missionaries Worldwide.

 

Guds ord och löfte skall bestå,

vi det i hjärtat bäre.

För himmel, ej för jord, vi gå

till strids, och glade äre,

äre alltid väl till mods,

fast vi våge gods

och ära, liv och allt;

ske blott som Gud befallt.

Guds rike vi behålle.