Planeringen för några viktiga dagar i oktober pågår – torsdagen den 11 oktober, fredagen den 12 oktober och lördagen den 13 oktober. Det rör sig om inte mindre än fyra händelser:

Torsdagen den 11 oktober (08.50–16.00) arrangeras en temadag på Församlingsfakulteten i Göteborg. Pastor TD Jari Kekäle från Helsingfors föreläser över ämnet Att vara herde för en hjord i en postkonstantinsk tid – en omöjlig uppgift? Se mer detaljer angående programmet: Temadag 11 oktober.

Fredagen den 12 oktober (kl 10–21) kallas Missionsprovinsens prästkollegium till möte i Göteborg, där pastor TD Jari Kekäle är huvudföreläsare. Mötet äger rum i Lyktan, Kvillebäckens församling, Glöstorpsvägen 49, Göteborg. Mer detaljer om programmet kommer prästkollegiet tillhanda inom kort.

Lördagen den 13 oktober (08.30–19.00) inbjuder Missionsprovinsen till Provinskonvent med påföljande prästvigning (i Lyktan, Kvillebäckens församling). Varje höst samlas Provinskonventet till överläggningar om Missionsprovinsens verksamhet och angelägenheter. Provinskonventet är mycket viktigt, därför att koinoniornas ombud och prästerna m fl beslutar om budget för kommande år och fastställer stadgarna, Provinsordningen, som är den mänskliga ramen för Missionsprovinsens viktiga arbete i Sverige och Finland. I år skall Provinskonventet dessutom välja ny styrelse, Missionsrådet. Läs mer om evenemanget: Provinskonvent och prästvigning.