Missionsprovinsen har under årens lopp odlat kontakter med flera internationella kyrkor, t.ex. Missourisynoden (LCMS). Denna kyrka har i sin tur ett antal olika kontakter via International Lutheran Council (ILC), en paraplyorganisation för bekännelstrogna kyrkor med rötter från 1950-talet och framåt. ILC har på sätt och vis fungerat som ett alternativ till Lutherska Världsförbundet och består f.n. av ett 30-tal medlemskyrkor. Man möts vart tredje år för överläggningar – Summary of International Conferences.

2009 inbjöds Missionsprovinsen att vara med vid konferensen i Seoul, Sydkorea. Provinssekreteraren Bengt Birgersson, med hustrun Maria, deltog i överläggningarna.

Den 16–21 september 2012 håller ILC sin konferens i Mt. Carmel Spiritual Retreat Centre i Niagara Falls, Kanada. Temat för konferensen är What Does This Mean – How do the Scriptures Speak to Crisis facing Confessional Lutherans Today? ILC har inbjudit Missionsprovinsen även denna gång. Jag ser fram emot få träffa nya och gamla vänner från när och fjärran, och ta del av värdefull insikt i Guds ord och den aktuella missions- och kyrkokampen i vår tid och värld.

Läs mer om evenemanget: World Lutheran leaders to meet in Canada.

I förlängningen av denna generösa inbjudan och vistelse – ILC står för resor och uppehälle – stannar jag kvar några dagar för att knyta närmare kontakter med Lutheran Church Canada (LCC). Vid min biskopsvigning i mars 2010 deltog den kanadensiske pastorn Dr William Torgerson, då verksam i Wittenberg, Tyskland. Han framförde en hälsning från LCC-presidenten Robert Bugbee (hade för övrigt glädjen att träffa Bugbee vid en teologisk konferens i USA för ett par år sedan). Dr Torgerson har inviterat mig att bli hans gäst under helgen 21–23 september. I programmet ingår bl.a. besök på Concordia Lutheran Theological Seminary och om söndagen (23/9) gudstjänstfirande i Grace Lutheran Church, St. Catharines (c:a 10 mil söder om Toronto), där jag fått kallelsen att predika Guds ord.

Det är en förmån att få knyta nya och gamla kontakter i Guds världsvida kyrka. Har tänkt på aposteln Paulus formulering inför sin planerade resa till Rom, då han bl.a. skriver: … för att vi tillsammans skall få tröst ur vår gemensamma tro, er och min (Rom. 1:12). Ett mönster som upprepas när Guds folk möts.

Tack för Din förbön inför och under resan!