För drygt två år sedan skrev jag om ett Wittenberg-projekt. Vid en tillbakablick finner jag att de flesta länkarna, med något undantag, är ur funktion.

Med jämna mellanrum har jag försökt bli uppdaterad om projektets utveckling, utan någon framgång. I samband med mitt besök i Kanada denna vecka, har jag fått följande uppdatering:

Under det gångna året har tre aktörer fortsatt planeringen – LC-MS, SELK och CPH – i syfte att etablera ett lutherskt undervisnings- och missionscenter i Wittenberg. Planen är att renovera den gamla latinska skolan, centralt belägen i staden, till en uppskattad kostnad av drygt 20 miljoner kronor (en tredjedel är insamlad). Om resurser tilhandahålls hoppas man att renoveringsarbetet kan påbörjas under 2013, i förhoppning om att det ska blir färdigt under år 2015.

Projektet kan studeras på följande hemsida: The Wittenberg Project.

Planering pågår, på många olika sätt, för att fira 500-årsjubileet i Wittenberg: Luther 2017.