Den senaste månaden har jag haft en intensiv tid av undervisning på Församlingsfakulteten i Göteborg. Dels en kurs i missionsvetenskap för TU 1-studenterna och dels undervisning på bibelskolan i Apostlagärningarna. Nu återstår genomläsning och rättning av gårdagens skriftliga examen och beaktande av studenternas utvärdering av kursen.

Kommande termin blir det undervisning i bibelkunskap för TU. Har övervägt att denna gång välja Romarbrevet.

Har Du tillgång till FFGs tidskrift Hälsning?! Den kan läsas på nätet eller beställas från FFG – kostnadsfritt. Här har Du senaste numret – nr 6, 2012.

På Missionsprovinsens bord har det under den senaste månaden funnits en hel del rutinärenden. Månadens höjdpunkt var ett värdefullt biskopsmöte i Göteborg – se Biskopsmöte i Missionsprovinsen.

Ser fram emot den förestående jul- och nyårshelgen, inklusive vila och rekreation. Får vi ett nytt år – 2013 – innebär det 10-årsjubileum för Missionsprovinsen i Sverige och Finland. Året kommer att uppmärksammas på olika sätt, vilket jag får anledning att återkomma till. Den som vill kan uppdatera sig på den historiska bakgrunden – ta del av Grundläggningsdokument från 2003.

Med tillönskan om en av Gud välsignad julhögtid!