Svenska kyrkan och den etiopiska Mekane Yesus-kyrkan (EECMY) har sedan 2009 haft samtal och korrespondens med anledning av Svenska kyrkans beslut om införandet av samkönade äktenskap. Jag har skrivit om det vid ett par tillfällen – tag del av bakgrund och länkar i ärendet:

Missionsprovinsens brev till EECMY har besvarats vid två tillfällen. Det senaste i fjor där president Idosa uttrycker tacksamhet och uppmuntran för att några i Sverige trots allt håller fram Ordets ofelbarhet och eviga sanning. Läs brevet i sin helhet: Brev från EECMY, maj 2012.

Ett halvår senare, i november 2012, mötte jag president Idosa vid en LCMS-konferens i Atlanta, USA. I ett broderligt samtal fick jag ta del av hans tydliga bekännelse till Guds ord: någon kompromiss i äktenskapsfrågan är inte aktuell. Det finns bara en framkomlig väg – omvändelse, bekännelse och tillbaka till Guds ords sanning!

Min blogg från juni 2011 avslutades med reflektionen om framtida relationer mellan Svenska kyrkan och EECMY: Frågan är om denna utdragna korrespondens kommer att fortsätta – eller avbrytas? I den gångna veckan kom svaret: EECMY har brutit sina kontakter med Svenska kyrkan och ELCA.

Beskedet har fått stor medial uppmärksamhet.

I Sverige:

I Finland:

I USA:

Frågan är vad de små fickorna inom bekännelserörelsen som ännu är verksamma i Svenska kyrkan kommer att göra / inte göra?

Kyrklig Samling har haft viss korrespondens med EECMY i frågan – tag del av brevväxlingen här.

Frimodig kyrkas blogg har påbörjat reflektionen: Svenska kyrkan och ekumeniken.

Samtidigt noteras med intresse hur målmedvetet Mekane Yesus-kyrkan arbetar, det är en missionerande kyrka: EECMY Strategic Plan.