I min förra blogg gavs bakgrund och uppdatering om förvecklingarna mellan Mekane Yesus-kyrkan och Svenska kyrkan (och ELCA): Kontakten avbruten.

Det officiella EECMY-dokumentet har publicerats på kyrkans hemsida:

Vad har sagts i media under de senaste dagarna?

Missionsföreståndaren i EFS har bloggat från Etiopien:

Ärkebiskop Wejryd har också bloggat och i någon mån berört ärendet:

Dag Sandahl har i några bloggar gett intressanta perspektiv på händelsen:

Jonny Bjuremo likaså på ELM-bloggen:

Sändaren har uppmärksammat det hela:

Tidningen Dagen har publicerat ett par artiklar:

Och den norska tidningen Dagen likaså:

Även tysktalande sammanhang känner till saken: