Under den gångna veckan har jag försökt följa och registrera nyhetsflödet kring det dramatiska besked som Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien (EECMY) förmedlat till Svenska kyrkan och ELCA. Se tidigare bloggar:

Missourisynoden (LCMS), som med sina 2,6 miljoner medlemmar är det näst största lutherska kyrkosamfundet i USA (efter ELCA), har på senare tid knutit allt mer nära kontakter med Mekane Yesus-kyrkan. Visserligen finns ingen etablerad altare- och predikstolsgemenskap, men sedan 2010 förmedlar LCMS stöd till EECMY i ett antal projekt – inte minst genom teologisk undervisning. I LCMS-tidningen Reporter finns en redogörelse om EECMY-beskedet. Vid läsningen berördes jag själv starkt av Al Colvers formulering, att en välsignad epok av gemenskap avslutats eftersom vägarna – teologiskt sett – skilts åt:

African Lutheran churches, full of gratitude for receiving the Gospel from their partners, are confronted with the reality that some of their partners have departed from that faith once delivered to them.

Läs artikeln i sin helhet: Ethiopian Lutheran church breaks fellowship with ELCA.

International Lutheran Council (ILC), bestående av närmare 40 konfessionella lutherska kyrkor i hela världen, har i anslutning till en teologisk konferens i Accra, Ghana sänt ett brev till EECMY fyllt av tack och uppmuntran. Bibelns auktoritet är grundläggande – det är avgörande för allt pågående missionsarbete i Afrika!

Läs brevet i sin helhet: ILC Letter to EECMY.

Brevet har kommenterats på Lutheran Church Canadas nättidning: ILC and African Lutherans commend Ethiopian church for biblical faithfulness.

Norska tidningen Dagen har en intressant artikel under rubriken: Åndskraft fra sør.