Den danske pensionerade pastorn Hans Olav Okkels, medlem i Missionsprovinsens prästkollegium, har tagit till orda i dansk media efter det att Mekane Yesus-kyrkan brutit med Svenska kyrkan och ELCA. I den danska debatten går meningarna i sär med avseende på splittringens orsak och verkan – ”vem är boven i dramat”? Okkels menar att det är de liberala kyrkorna som förorsakat splittringen och att Mekane Yesus-kyrkan enbart är tydlig och konsekvent i sitt agerande.

Jag är benägen att hålla med Okkels: det är i samsvar med ett apostoliskt konstaterande, förankrat på Skriftens grund. I Judas brev finns följande budskap (17–19):

… kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: ”I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande.

Samme författare har också en bruksanvisning för hur den kristna församlingen bör agera (20–23):

Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Okkels skriver i slutet av sin artikel:

… vil jeg gerne udtrykke det håb, at Mekane Yesus-kirkens ophævelse af kirkelige relationer med liberale lutherske kirker i Vesteuropa ikke blot udløser fornærmelse, men giver anledning til selvransagelse.

Läs Okkels artikel i sin helhet: Kirker der vier homoseksuelle er skyld i strid.

Ytterligare artiklar i dansk media i ärendet:

Se också mina tidigare inlägg i detta ärende via bloggen: EECMY-stöd.