Missionsprovinsen i Sverige och Finland genomgår under året en del förändringar med avseende på organisation och struktur. Ett nytt självständigt stift etableras i Finland. Ärendet har behandlats under det gångna året och vid ett extrainkallat Konvent i Göteborg den 2 mars fastställdes ordningen. Det nya stiftet bildas av finska Lutherstiftelsens koinonior samt av ytterligare några församlingar. Konstituering sker vid möte i Lahtis den 16 mars. Samma dag genomförs biskopsval – en efterträdare till biskop Matti Väisänen, som träder tillbaka av åldersskäl. Biskopsvigningen är planerad till den 4 maj i Helsingfors.

Läs mer om bakgrunden:

Besöket i Lahtis, det första i ordningen för min del, blir intressant! Förmodligen blir lördagen ”en storsamling”, framför allt av vänner knutna till Lutherstiftelsen. Vid söndagens högmässa i Lahtis-koinonian predikar jag (på engelska med översättning till finska).

Kontakten mellan Missionsprovinsen i Sverige och Lutherstiftelsen går tillbaka till år 2005. Under de påföljande fem åren vigde biskop Arne Olsson åtta präster för tjänst i Finland, och sedan dess har biträdande biskop Matti Väisänen vigt tolv präster. Närmare 30 koinonior är nu etablerade i Finland.

Även om Missionsprovinsens beskärda del i Finland blir mer självständig, är vi – inklusive våra vänner i Nordnorge – överens om fortsatta goda samarbetsrelationer.

Förestående kyrkohistoriska händelse i Finland har i någon mån uppmärksammats i media – mer kommer antagligen i efterhand: